Veri koruması

Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki “Sorumlu kuruluşa ilişkin not” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülendiği saat). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri korumasıyla ilgili başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırma sağlayıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu olabilir. a. IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, adlar, web sitesi erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler olabilir.

Barındırıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır ( Madde 6 Paragraf 1 lit.f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu sürece işleyecektir.

Bir sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması

Veri korumasına uygun işleme sağlamak için barındırma sağlayıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Mahremiyet

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Altfettentsorgung und -recycling 
Lesch GmbH & Co. KG 
Äußere Nürnberger Str. 1 
91177 Thalmässing 

Telefon: 09173-874 

Telefax: 09173-599
E-Mail: info@altfett-lesch.de 

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçları ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Yasal olarak gerekli veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Daniel Steffen

novinet GmbH & Co. KG
E-Mail: datenschutzbeauftragter@altfett-lesch.de

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerliliğini yitirene kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye ilişkin onayınızı geri çekerseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka herhangi bir nedenimiz (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) olmadığı sürece verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler ortadan kalktıktan sonra gerçekleşir.

ABD’ye veri aktarımı hakkında not

Web sitemiz ABD merkezli şirketlerin araçlarını içermektedir. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD’nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatmanıza gerek kalmadan kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve posta ile gönderme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME ART. 6 ABS’li. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN GEREKLİ OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA BELİRTİLMİŞTİR. İTİRAZ EDERSENİZ, ÇIKARLARINIZI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM İÇİN ZORLAYICI NEDENLER SAĞLAYAMADIKTAN, ARTIK ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ, GDPR 21 PAR.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİLLENDİRME İÇİN GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 (2)’ye Göre İtiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Temyiz hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site, SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”e değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilmişse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal iddiaları uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı nedenleri.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için baskı yükümlülüğü bağlamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

Web sitemiz sözde “çerezler” kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız onları otomatik olarak silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

Bazı durumlarda, web sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez, teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek için (gerekli çerezler) veya bazı istediğiniz belirli işlevleri (fonksiyonel çerezler, örneğin alışveriş sepeti işlevi için) sağlamak veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (ör. farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe, Madde 6 Fıkra 1 lit.f GDPR. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Tanımlama bilgilerinin saklanmasına izin verilmesi talep edilmişse, ilgili tanımlama bilgilerinin saklanması yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a); rıza herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır – bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim Formu

İletişim formunu kullanarak bize sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, sorgulama formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Para. 1 bent. a) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulandıysa.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorular

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ondan türetilen tüm kişisel verileriniz (isim, istek) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Para. 1 bent. a) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulandıysa.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

5. Eklentiler ve Araçlar

Adobe Fonts

Bu web sitesi, belirli yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Adobe web yazı tiplerini kullanır. Sağlayıcı Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD’dir (Adobe).

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız, bunları cihazınızda doğru şekilde görüntüleyebilmek için gerekli yazı tiplerini doğrudan Adobe’den yükler. Tarayıcınız, Adobe’nin ABD’deki sunucularıyla bağlantı kurar. Bu, Adobe’ye bu web sitesine IP adresiniz aracılığıyla erişildiği bilgisini verir. Adobe’ye göre, yazı tipleri sağlandığında hiçbir tanımlama bilgisi saklanmaz.

Verilerin saklanması ve analizi GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre gerçekleşir. Web sitesi operatörünün, web sitesinde yazı tipinin tek tip temsilinde meşru bir menfaati vardır. İlgili bir izin talep edilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına yönelik onay), işleme yalnızca GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Adobe Fonts hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe’nin gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Gömülü Youtube Videoları

Bazı web sitelerimize YouTube videoları yerleştirdik. İlgili eklentilerin operatörü Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. YouTube eklentisi olan bir sayfayı ziyaret ettiğinizde YouTube sunucularına bağlantı kurulur. Bunu yaptığınızda, YouTube hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube gezinme davranışınızı size kişisel olarak atayabilir. Önceden YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Bir YouTube videosu başlatılırsa sağlayıcı, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan çerezleri kullanır.

Google reklam programı için çerezlerin depolanmasını devre dışı bıraktıysanız, YouTube videolarını izlerken bu tür çerezleri hesaba katmanız gerekmeyecek. Ancak YouTube, kişisel olmayan kullanım bilgilerini diğer çerezlerde de saklar. Bunu önlemek istiyorsanız, tarayıcınızda çerezlerin saklanmasını engellemelisiniz.

“Youtube” adresindeki veri koruması hakkında daha fazla bilgi, sağlayıcının veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6. Kendi hizmetleri

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örneğin e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda, başvuru sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ediyoruz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri bağlamındaki notlar, vb.), bir iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece işleriz. Bunun yasal dayanağı, Alman hukukuna göre § 26 BDSG-new (bir iş ilişkisinin başlatılması), Madde 6 Paragraf 1 bent b GDPR (genel sözleşme başlatma) ve – eğer onay verdiyseniz – Madde 6 Paragraf 1 litre a GDPR . İzin herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz bünyesinde başvurunuzun işlenmesinde yer alan kişilere iletilecektir.

Başvurunun başarılı olması halinde, gönderdiğiniz veriler, iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla BDSG-new Madde 26 ve GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Verilerin saklama süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, ilettiğiniz verileri meşru menfaatlerimiz temelinde saklama hakkımızı saklı tutarız (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit.f). Başvuru sürecinin bitiminden itibaren 6 aya kadar bizde tutulmak (başvurunun reddi veya geri çekilmesi). Daha sonra veriler silinecek ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilecektir. Depolama, özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt amaçlıdır. 6 aylık süre sona erdikten sonra verilerin gerekli olacağı açıksa (örneğin yaklaşan veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), yalnızca daha fazla saklama amacı artık geçerli olmadığında silinecektir.

Onay vermeniz halinde (GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. bendi a) veya yasal saklama gerekliliklerinin silmeyi engellemesi durumunda da daha uzun saklama yapılabilir.

Başvuru havuzuna kabul

Size bir iş teklifi yapmazsak, başvuru havuzumuza dahil olabilirsiniz. Kabul durumunda, uygun boş kontenjan olması durumunda sizinle iletişime geçilebilmesi için başvurudaki tüm belge ve bilgiler başvuru havuzuna aktarılacaktır.

Başvuru sahibi havuzuna dahil olma, yalnızca sizin açık rızanız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Onay vermeniz isteğe bağlıdır ve mevcut başvuru süreciyle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kişi, rızasını her zaman iptal edebilir. Bu durumda, herhangi bir yasal saklama nedeni olmaması kaydıyla, veriler başvuru sahibi havuzundan geri alınamaz şekilde silinecektir.

Başvuru sahibi havuzundaki veriler, onay verildikten sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz şekilde silinecektir.